ΥπηρεσίεςΤο Κέντρο μας μπορεί να εξυπηρετήσει παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες πολλών κατηγοριών. Βασικά καλύπτουμε άτομα με νοητική καθυστέρηση, η οποία, όμως, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει με κάποιο σύνδρομο ή ελαφράς μορφής ψυχική διαταραχή.
Υπάρχουν ωστόσο μερικοί περιορισμοί, που δημιουργούνται από τη διάταξη των χώρων του κτιρίου μας και από τη γενική οργάνωσή μας. Έτσι, δεν μπορούμε να δεχτούμε άτομα με βαριά κινητικά προβλήματα ή σοβαρές ψυχικές διαταραχές, καθώς και μεγάλα σε ηλικία άτομα, τα οποία δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η εκπαίδευση, που παρέχουμε, χωρίζεται σε αρκετές βαθμίδες, από την εκμάθηση απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως ατομική υγιεινή, καλοί τρόποι στο φαγητό, κοινωνική συμπεριφορά κλπ., μέχρι και την άτυπη σχολική εκπαίδεση σε μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, όπως γραφή, ανάγνωση, απλή αριθμητική, σπουδή περιβάλλοντος κλπ. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε ομοιογενή τμήματα, έτσι ώστε τα παιδιά να προοδεύουν μέσα σε μια ομάδα με παρόμοιες ικανότητες χωρίς να απομονώνονται από πολύ πιο ικανά παιδιά ή να τους δημιουργείται ανία από έλλειψη επαρκών ερεθισμάτων.
 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο μας, χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: το τμήμα ημερήσιας απασχόλησης και το πρόγραμμα οικότροφης φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης
Tο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης, που αποτελείται από ομοιογενείς ομάδες ασκήσιμων και εκπαιδεύσιμων παιδιών και νέων, εξυπηρετείται από κατάλληλα καταρτισμένες ειδικές παιδαγωγούς. Στόχος του προγράμματος είναι η μέγιστη καλλιέργεια των μαθησιακών και τεχνικών δυνατοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η οποία ενθαρρύνεται μέσα από προσεκτικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό και πάντα με τη ζεστή ανταπόκριση των παιδαγωγών στις ανάγκες το κάθε ατόμου. 
Ένα πολύ καλά εξοπλισμένο εργαστήριο χειροτεχνίας, το οποίο συντονίζουν δυο εργασιοθεραπευτές και δυο παιδαγωγοί, δίνει στα παιδιά του Ειδικού Κέντρου τη δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνικών δεξιοτήτων τους, ενώ παράλληλα τους προσφέρει την ικανοποίηση της δημιουργίας. 
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ειδικό λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή και γυμναστή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση και βελτίωση των δυσκολιών  λόγου και κίνησης, αλλά και για την καθημερινή απαραίτητη σωματική άσκηση των φιλοξενουμένων

 

Τα άτομα, που παρακολουθούν το ημερήσιο τμήμα, μεταφέρονται από το σπίτι τους στο Κέντρο και το αντίστροφο με ιδιόκτητα σύγχρονα και άριστα συντηρημένα σχολικά λεωφορεία.
Πρόγραμμα Οικότροφης Φροντίδας
Tο κίνητρο για τη δημιουργία ενός προγράμματος οικότροφης φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ήταν η επιθυμία μας να παρέχουμε στα άτομα αυτά την πλέον ολοκληρωμένη και ισορροπημένη αγωγή, σε εικοσιτετράωρη βάση. 
Μέσα σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, και με τη συμβολή μιας άριστα εκπαιδευμένης ομάδας παιδοκόμων, κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε την επιστημονική φροντίδα και ταυτόχρονα την οικογενειακή θαλπωρή και την ποιότητα ζωής που πραγματικά αξίζουν τα άτομα αυτά.
Στα πλαίσια του προγράμματος της οικότροφης φροντίδας, οι φιλοξενούμενοί μας απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή περιποίηση, όσον αφορά στις ατομικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και στο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης, όπου τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις μαθησιακές και τεχνικές τους ικανότητες. 
Το οικοτροφείο του Ειδικού Κέντρου είναι μια από τις ελάχιστες μεικτές μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το σύνολο των παιδιών και νέων, αγοριών και κοριτσιών, που φιλοξενούνται στο οικοτροφείο μας, προέρχονται από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.